help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1985 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1968 portant des mesures d'exécution de l'article 2bis, § 1er et § 2 du statut de l'Institut pour l'Encouragement de la Recherche Scientifique dans l'Industrie et l'Agriculture (IRSIA) refondu par l'arrêté royal du 5 juin 1957, modifié par l'arrêté royal n° 86 du 11 novembre 1967


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/11/1985
Aard van de akte: Arrêté du Gouvernement de la Communauté française
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/1986
Pagina:504
Advies van de Raad van State U
Inwerkingtreding / Uitwerking 10e jour après publication

Opmerkingen IRSIA supprimé par L 06/08/1993, art. 74 - vig. 29/06/2002 (R 15/04/2002)