help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 september 1985 houdende aanvulling van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen met bepalingen voor de aanpassing van het bedrag bedoeld in artikel 48, §3 van het voormelde Wetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/09/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/1985
Pagina:13353
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Aanslagjaar 1986

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/1990