help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 augustus 1985 houdende herziening van de basishuurprijs, het referentieinkomen en de minimale reële jaarlijkse huurprijs, bedoeld in het koninklijk besluit van 30 juni 1981 betreffende de huur, in het Brusselse Gewest, van woningen beheerd door de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting, of door de door haar erkende vennootschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Vernietigde akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/08/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/10/1985
Pagina:15929
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1985