help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 augustus 1985 tot vaststelling van de bijzondere toelaatbaarheidsvereisten voor sommige graden bij de algemene directie van de Civiele Bescherming van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/08/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/01/1986
Pagina:343
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking