help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 4 februari 1997 houdende invoeging van een artikel 22bis in de organieke de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/02/1997
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/02/1997
Pagina:3656
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking