help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 juni 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1982 betreffende het gebruik der benamingen van de vaste brandstoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/1985
Pagina:9811
Advies van de Raad van State 16451
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1985

Periode van geldigheid van 01/09/1985 tot 01/04/1993