help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 juni 1984 ter uitvoering van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht en tot vaststelling van de wijze waarop het advies, bedoeld in artikel 1, § 4, aan de ouders moet worden verstrekt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/06/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/1984
Pagina:10926
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1984

Opmerkingen Uitsluitend toepasselijk op de Franse Gemeenschap