help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 juni 1984 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 1965 houdende vaststelling van de voorwaarden van vergoeding der verstrekkingen inzake functionele revalidatie en apparatuur op het gebied van de sociale reclassering van de mindervaliden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/06/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/1984
Pagina:10741
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 4: 01/08/1984

Overgangsbepalingen tot 31/12/1984: art. 4

Periode van geldigheid van 01/08/1984 tot ...