help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 mei 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 1973 betreffende de hierarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening kunnen titularis zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/05/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/1984
Pagina:9594
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/1978

Periode van geldigheid van 01/12/1978 tot ...