help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 22. Februar 1996 zur Abänderung des Erlasses der Exekutive vom 4. September 1991 zwecks Einssetzung einer Pädogogischen Kommission für die Weiterbildung im Unterrichtswesen

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 22 februari 1996 tot wijziging van het besluit van de Executieve van 4 september 1991 tot inrichting van een pedagogische commissie voor de voortgezette opleiding in het onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/1996
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/1997
Pagina:3150
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996

Periode van geldigheid van ... tot 01/09/1998