help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 september 1996 houdende instemming met het Verdrag nr 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen te Genève op 22 juni 1993 door de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar tachtigste zitting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/09/1996
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/1997
Pagina:3120
Advies van de Raad van State 24794
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Addendum : MB/BS 11/08/2004 p. 59608