help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 20 maart 1984 houdende oprichting van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/03/1984
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/05/1984
Pagina:6422
Advies van de Raad van State 14930 + 15466 + 15822
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 28: 01/03/1989
Hoofdstuk III (art. 5 tot 22): 15/06/1985 (BVR 12/06/1985)

Periode van geldigheid van 15/06/1985 tot 01/04/2006