help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 januari 1985 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1981 tot wijziging van de organieke personeelsformatie van de diensten voor nationale opvoeding van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en vaststelling van administratieve maatregelen voor de personeelsleden van de Rijksdienst voor de financiering en de controle van de universitaire investeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/01/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/1985
Pagina:5825
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking