help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 oktober 1985 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 21 juni 1985 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten in de inwendige geneeskunde met bijzondere bevoegdheid in de geriatrie, alsmede van de stagemeesters en de stagediensten in de geriatrie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/10/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/10/1985
Pagina:15746
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 29/06/1985

Periode van geldigheid van 29/06/1985 tot 16/05/1998