help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 maart 1974 tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 oktober 1973 tot vaststelling van de procedure voor de indiening van de aanvragen om bijstand van het Europees Sociaal Fonds bedoeld bij het besluit van 1 februari 1971 van de Raad van de Europese Gemeenschappen betreffende de hervorming van het Europees Sociaal Fonds


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/03/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/04/1974
Pagina:5427
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1974