help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 juni 1985 houdende oprichting van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen en tot vaststelling van zijn bevoegdheid en zijn aantal leden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/06/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/06/1985
Pagina:9744
Advies van de Raad van State 16630
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/07/1985 tot ...