help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Circulaire du 24 avril 1985 relative à la clôture des parcelles bâties en zone d'habitat à caractère rural et agricole


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/1985
Aard van de akte: Circulaire de la Région wallonne
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/09/1985
Pagina:13132
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Entrée en vigueur: date non mentionnée

Fin de vigueur: dispositions transitoires: seconde phrase du dernier paragraphe de la circulaire du 14/11/2008

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2008