help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 maart 1985 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 7 oktober 1976 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Ministerie van Landbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/1985
Pagina:6143
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1976 behalve artikel 2 : 01/07/1978