help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 1985 houdende bepaling van de nadere regelen voor de toepassing van artikel 32quinquies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/01/1985
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/1985
Pagina:1008
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1985