help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 juli 1956 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de kandidaten in de wetenschappen, groep : artsenijbereidkunde, de graad van kandidaat-burgerlijk ingenieur kunnen verkrijgen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/07/1956
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/1956
Pagina:5736
Advies van de Raad van State 5168
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking