help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 485 van 22 december 1986 tot wijziging van de wet van 10 april 1973 houdende oprichting van een Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1986
Nummer: 485
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/1987
Pagina:648
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17670
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1987