help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 457 van 10 september 1986 tot vaststelling van het aantal uren/leerkracht voor het secundair onderwijs van het type II met volledig leerplan voor het schooljaar 1986-1987


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/09/1986
Nummer: 457
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/1986
Pagina:13209
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17480
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1986

TT 01/09/1986 - 31/08/1987


Periode van geldigheid van 01/09/1986 tot 31/08/1987