help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 augustus 1986 tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van aannemer voor het waterdichtmaken van bouwwerken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/08/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/10/1986
Pagina:13485
Advies van de Raad van State 15437
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking


Periode van geldigheid van 03/10/1986 tot 01/09/2007