help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 juli 1986 houdende goedkeuring van de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, en van de Bijlage, opgemaakt te Madrid op 21 mei 1980


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/1986
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/1987
Pagina:11121
Advies van de Raad van State 14393
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking