help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 februari 1991 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 47quater van 18 december 1990, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de toepassing van de wetgeving inzake deeltijdse arbeid in geval van uitzendarbeid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/05/1991
Pagina:10381
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1991

TT 01/02/1991 - 31/01/1993