help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 421 van 18 juli 1986 tot wijziging van artikel 21bis van de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/1986
Nummer: 421
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/08/1986
Pagina:10852
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17399
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking