help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 2 mei 1986 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 41, gesloten op 25 maart 1986 in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de borgtocht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/05/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/06/1986
Pagina:8205
Advies van de Raad van State --
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 25/03/1986