help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende het statuut van de reserveonderofficieren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/12/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/1987
Pagina:18998
Advies van de Raad van State 18318 + 18386
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1988 ("eerste dag van de zevende maand volgend op die gedurende welke het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt")
Art. 31 tot 53 en 56: dag van bekendmaking


Periode van geldigheid van 18/12/1987 tot 01/11/2003