help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Décret spécial du 9 novembre 2017 modifiant l'article 32, § 1er, alinéa 1er de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, afin d'avancer la rentrée du Parlement de la Communauté française


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/11/2017
Aard van de akte: Décret spécial de la Communauté française
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/11/2017
Pagina:99801
Advies van de Raad van State P
Inwerkingtreding / Uitwerking 10e jour après publication

Periode van geldigheid van 01/12/2017 tot ...