help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 oktober 1987 tot bepaling van de wijzen waarop de inkomstenbelastingen en de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen worden uitbetaald


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/10/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/10/1987
Pagina:15295
Advies van de Raad van State 17877
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1988

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/1990