help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 maart 1987 waarbij, bij de Ministers van Onderwijs, "het Bestuur voor de gemeenschapsaangelegenheden en voor wetenschappelijke inrichtingen van de Staat", wordt opgericht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/03/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/04/1987
Pagina:4909
Advies van de Raad van State 17733 + 17824
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking