help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 februari 1987 tot vaststelling van een vergoeding tot te kennen aan de levende donor, bedoeld in artikel 4, § 2 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/03/1987
Pagina:4589
Advies van de Raad van State 17806 + 17546
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking