help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 september 1988 - Gewestplan - Antwerpen - Gedeeltelijke voorlopige vaststelling van het ontwerp-gewestplan: "Petroleum-Zuid" en "Omgeving Willemdok"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/09/1988
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/01/1989
Pagina:939
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen Vermelding