help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 juni 1974 waarbij een halfjaarlijks steekproefonderzoek naar de verdiende lonen van de arbeiders, de wedden der bedienden en de arbeidsduur in de nijverheid, alsmede een driemaandelijks steekproefonderzoek naar de globale evolutie der verdiende lonen van de meerderjarige mannelijke arbeiders in de nijverheid worden voorgeschreven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/09/1974
Pagina:11387
Advies van de Raad van State U - D