help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 juli 1953 houdende wijziging van de wetten van 1 oktober 1947 en 1 augustus 1952 betreffende de herstelling der oorlogsschade aan private goederen, en van de wet van 6 Januari 1950 betreffende de voorschotten op herstelvergoedingen voor oorlogsschade aan private goederen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/1953
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/09/1953
Pagina:5642
Advies van de Raad van State --