help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 16. Juni 1988 bezüglich der Gewährung einer Sonderstudienbeihilfe

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 16 juni 1988 betreffende de toekenning van een bijzondere studietoelage


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/06/1988
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/09/1988
Pagina:13463
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1988

Opmerkingen prorogation / verlenging (ERDG 27/09/1995, art. 2)