help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 augustus 1996 betreffende de invoer van sommige voedingsmiddelen en andere producten afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/08/1996
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/09/1996
Pagina:23655
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/09/1996 tot 02/05/2006