help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 juni 1996 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité in het gebied van het Sectorcomité XII voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1996
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/1996
Pagina:23589
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking