help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 april 1988 tot wijziging, voor het Brusselse Gewest, van het koninklijk besluit van 20 april 1959 tot bevordering van de bouw, de aankoop en de verbouwing van middelgrote woningen en het koninklijk besluit van 15 juli 1981 betreffende het verlenen van de staatswaarborg voor goede afloop op de terugbetaling van hypothecaire leningen, toegestaan voor het bouwen of kopen van volkswoningen of daarmee gelijkgestelde woningen in het Brusselse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/04/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/1988
Pagina:10243
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1988