help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 maart 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 1980 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/04/1988
Pagina:5898
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1987

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/1992