help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 tot vaststelling van het gedeelte van zijn leningen dat het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in 1988 bij voorrang dient te besteden aan de krotbestrijding en aan de verbetering en de aanpassing van functioneel onaangepaste woningen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/01/1988
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/04/1988
Pagina:6223
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1988

TT 1988