help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot opheffing van de opdracht van de NATIONALE BANK VAN BELGIE als centrale depositaris van protesten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake protesten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/08/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/2013
Editie:3
Pagina:56096
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Minister van Justitie en ten laatste op 1 september 2013

Buitenwerkingtreding: De artikelen 12, 13 en 14 treden buiten werking drie jaar na de dagtekening van het laatste in het repertorium van de Nationale Bank van België opgenomen protest of op het moment waarop de relevante informatie uit dit repertorium wordt overgenomen in het centraal bestand van berichten dat wordt bedoeld in artikel 1389bis/1 van het Gerechtelijk Wetboek, indien dit gebeurt voor het verstrijken van voormelde driejarige termijn (art. 15, §3)

Overgangsbepalingen: art. 15, §2


Periode van geldigheid van 01/09/2013 tot ...