help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 1988 tot vaststelling van het gedeelte van zijn leningen dat het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen in 1988 bij voorrang dient te besteden aan de krotbestrijding en aan de verbetering en de aanpassing van functioneel onaangepaste woningen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 27/01/1988
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/04/1988
Page:6223
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/1988

TT 1988