help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 september 1989 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve belast met financiën, begroting, openbaar ambt en externe betrekkingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/09/1989
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/09/1989
Pagina:16411
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/07/1989

Buitenwerkingtreding: 23/06/1995 (datum van ontslag van Regering Picquet I en Staatssecretarissen + datum van verkiezing en eedaflegging van de leden van Regering Picquet II en Staatssecretarissen)