help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 juni 1989 tot wijziging, wat het Ministerie van Sociale Voorzorg betreft, van het koninklijk besluit van 24 februari 1954 tot oprichting van een sociale dienst bij de diensten van het Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/07/1989
Pagina:12893
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking