help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 juli 1996 tot wijziging van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 30 maart 1995 tot uitvoering Hoofdstuk II van Titel IV van de wet van 21 december 1994 houdende sociale bepalingen op inschakelingsbedrijven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1996
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/1996
Pagina:21738
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1996

Periode van geldigheid van 01/07/1996 tot 01/01/2004