help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 december 1989 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1965 houdende geldelijk statuut van het wetenschappelijk personeel van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/12/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/12/1989
Pagina:20688
Advies van de Raad van State 19470
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/12/1989 tot ...