help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 oktober 1989 tot vaststelling van de lijst der maatschappelijke aandelen en deelnemingen in sommige instellingen van openbaar nut welke van de Staat zijn overgedragen naar het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/10/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/11/1989
Pagina:18421
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking