help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 juli 1989 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43bis van 16 mei 1989, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, ter aanvulling van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988, houdende wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/08/1989
Pagina:14436
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1989

Periode van geldigheid van 01/07/1989 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 16/05/1989