help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 mei 1996 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 29 mei 1996 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Middenstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/05/1996
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/1996
Pagina:17950
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van bekendmaking
tot 31/12/1996

Periode van geldigheid van ... tot 01/04/1997